Wij zijn actief op diverse specialistische gebieden:

Rentabiliteit: en te lage rentabiliteit belemmert de investeringen, groei en ontwikkeling voor de toekomst. Er kan aan de rentabiliteit worden gewerkt door onder andere:

Ondernemingsplannen: Het verleden, heden en de toekomstplannen worden in een dergelijk plan toegelicht en onderbouwd met cijfers. Voor uitbreidingsplannen en/of grote investeringen is het opstellen van een ondernemingsplan zeker aan te bevelen.

Strategie en marketing: Waar staan we en waar willen we heen?

Investeringsplannen: Welke (extra) uitgaven zijn er te verwachten? Wat zijn de verwachtingen van de investering? Waar liggen de risicos?

Financieringen: De meeste ondernemers hebben aanvullende financiering nodig om hun tuincentra optimaal te kunnen exploiteren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een seizoenskrediet.

Personeelszaken: Het in dienst hebben van personeel brengt veel verplichtingen met zich mee. Een werkgever moet zijn zaken goed op orde hebben om bij discussies het gelijk aan zijn kant te krijgen. Goede contracten, een personeelsdossier, gespreksverslagen, ARBO-wetgeving, etc. zijn zaken die over het algemeen niet de eerste prioriteit hebben van een ondernemer.

Administratie: De basis voor het exploiteren van een rendabele onderneming is een goede administratie.

Webdesign: tegenwoordig kan geen bedrijf meer zonder webpagina. Zaken die zeker online moeten staan zijn adresgegevens, openingstijden en folders. Natuurlijk is er veel meer mogelijk.