Werkzaam bij Instituut voor Tuincentra sinds: maart 2005

Bij het Instituut voor Tuincentra ben ik begonnen met een afstudeeropdracht: het ontwikkelen van een rentabiliteitsprogramma. Dit met als doel een duidelijke benchmark te krijgen voor de tuincentrumbranche.

Tijdens mijn afstuderen werd mij duidelijk dat binnen de tuincentrumbranche hier weinig gebruik van wordt gemaakt. Er zijn een aantal inkooporganisaties die er mee bezig zijn, maar het individuele tuincentrum eigenlijk niet. Dit verbaasde mij enigszins. Rentabiliteit wordt vaak als iets theoretisch gezien en belandt daarmee bij menig ondernemer op een zijspoor. Feit is dat rentabiliteit juist praktisch is! Er moet daarom gezocht worden naar een duidelijke afstemming tussen papier en winkelvloer.

Praten met de ondernemer en medewerkers in combinatie met de cijfers en de toestand van het bedrijf geven inzicht in de kansen en mogelijkheden maar ook in de zwaktes en bedreigingen.

Naast het toepassen van het benchmark-model ben ik werkzaam als adviseur binnen het Instituut voor Tuincentra. Werkzaamheden binnen dit vak bestaan voor mij uit het opstellen van ondernemingsplannen, investeringsplannen, het houden van marktonderzoek, maar ook het opstellen van financieringsaanvragen. Voor al deze plannen geldt dat wij een brug proberen te slaan tussen de vraag van de klant en de vraag van een derde partij (zoals een financier). Bij de communicatie staan kernwoorden als betrouwbaarheid, betrokkenheid, persoonlijke begeleiding en openheid hoog in het vaandel.