Voor de uitvoering van onze werkzaamheden zijn er verschillende subsidiemogelijkheden. Er zijn meer subsidieregelingen dan u zou denken. Subsidies zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

Personeel
Innovatie, technologie en onderzoek
Investeringen
Internationaal
Provinciale regelingen

Het is denkbaar dat er bij een bepaald project aanspraak gemaakt kan worden op verschillende subsidieregelingen. Sommige van deze regelingen geven recht op 40% van de gemaakte kosten.
Wij gaan hier niet nader in op de verschillende subsidievormen en mogelijkheden, omdat het per situatie afhangt of er aanspraak gemaakt kan worden op subsidie. Indien u vragen heeft over de subsidiemogelijkheden voor onze werkzaamheden, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek. Op basis van dit gesprek zullen we kijken in hoeverre u aanspraak kunt maken op subsidie.