Bij de onderbouwing van een ondernemingsplan of investeringsplan is het opstellen van een strategisch marktplan zinvol. Het in beeld brengen van het bedrijf middels een zogenoemd strategisch marktplan is bedoeld om inzicht te verschaffen in de kansen en bedreigingen, marktomvang etc. Het plan wordt gebruikt:

ter ondersteuning van de ondernemer,
bij de besluitvorming inzake bijvoorbeeld investeringen,
bij het aanboren van nieuwe markten,
ten behoeve van de export mogelijkheden,
ter ondersteuning van marketingactiviteiten,
etc.

In sommige gevallen is een dergelijk plan voor 40 % subsidiabel.