De rentabiliteit of winstgevendheid van uw bedrijf is van belang voor de continuïteit van uw bedrijf. Een te lage rentabiliteit belemmert de investeringen, groei en ontwikkeling van uw bedrijf.
Samen met u brengen we de achtergronden van uw winst in beeld. Onderdelen als de opbouw van de verkoopprijs, de kostprijs, de brutowinst en de samenstelling van de overige kosten worden uitgewerkt.
Via een vergelijking met de branche worden mogelijke verbeterpunten uitgewerkt en besproken.
Regelmatig overleg en begeleiding vormen de basis om te komen tot een adequate bewaking van omzet en kosten met als doel de rentabiliteit te verbeteren. Wij geven u inzicht in uw rentabiliteit en beoordelen deze in verhouding tot de branche.