Het opstellen van een ondernemingsplan is een goede voorbereiding bij de start van een bedrijf. In een ondernemingsplan worden uw plannen stap voor stap in beeld gebracht en per onderdeel uitgewerkt.

Wanneer er investerings- en/of uitbreidingsplannen zijn is het ook verstandig om een dergelijk plan op te stellen. Met name om de plannen op een passende wijze gefinancierd te krijgen is een goede onderbouwing middels een ondernemingsplan noodzakelijk.