Het strategisch marktplan vormt de basis voor een marketingplan. Zonder eerst het bedrijf nader te analyseren is het onmogelijk marketingdoelstellingen te bepalen. Het strategisch marktplan in combinatie met een promotieplan vormt een marketingplan. Het opmaken van dergelijk promotieplan doen we samen met een netwerk partner. Op deze manier is er een derde objectieve partij betrokken bij het promotiebeleid van uw organisatie.