In een investeringsplan worden de plannen van de ondernemer uitvoerig beschreven. Het is aan te bevelen een zo groot mogelijk deel van de plannen middels offerte(s) te onderbouwen. Daarna wordt er een zo nauwkeurig mogelijke schatting gemaakt van de totale bedragen die met de investeringsplannen gemoeid zijn. Het geheel vormt de basis voor het financieringsplan. Hierbij worden investering en financiering op elkaar afgestemd.